Skip to main content

/y/- -r~r T^ÈC HEN Gyf-—F^if 690>î PRIS 4c' tCYF- Newydd—Rhip 90. Ifc ^ì) pÿtâ^ââ: A'R HWN YR UMWYD "YR ANIttlBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'r PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON Y Trefniant Moesenaidd, fel yr eglurir ef yn Llyfrau Moses. Gan y Parch. Josiah Jones, Machynlleth......... 237 Byr-gofiant am Deulu Mr. Henry Jones, Penygroes. Gan y Parch. J. C. Jones .................. 246 Yr Ysgol Sabbathol. Y prif Ddufygion yn nygiad yn mlaen yr Ysgol, yn nghydag Awgrymiadau at Ddiwygiad ...... 249 (Jn o Hen Famau Annibynwyr Ffestiniog. Gan y Parch. R. Evans, Troedyrhiw ...... ............ 251 Y Cristionogion Boreuol. Gan Mr. W/;Williams, Llanfairfechan. 253 JSTodiadau Misol:— Brussels ......... ............ 255 Yr Eglwys Gadeiriol ............... ... 256 Gweddio drostyrit eu hunain . ............ 256 Eglwysi yn agored ar hyd y dydd ............ 257 Maes Waterloo ... ...... ......... 257 Y Gwr a'r Ffon .................. 259 Babddoniaeth:— Mis Mai. Gan Ap Vychan ... ............ 260 Simon o Cyrene.................. 260 Llinellau Coffadwriaethol am y diweddar Mr. William Barma. 260 Ymbiliad Esther o flaen y Brenin ............ 260 Cofnodion Enwadol:— Cymanfa Maldwyn .................. 261 Cymanfa Siroedd Dinbych a Fflint ... ......... 263 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd ......... 264 Cyfarfod Jubili Moriah, Waenfawr ...... ...... 265 Detholion:— Iaith Ffigyrol y Beibl. Gair Duw y trysor goreu. Dyben mawr yr Ysgrythyrau .................. 268 Marwolaethau ............ ... ... 268 Yr Elw at Gynorthwyo Gweinidogion a '. \'egethwyr Oedranu -------------------------"-------- #---------■ Awst, 187£i DOLGELLAü: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.