Skip to main content

/Zti^ .faUfcc^.J*'''^ Hen Gtf.— Rhif 689,] PRIS 4c [Cyf. Nfwyod—Rhif 89. A'R hwfí m mwn "yr amby&iwr." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON Roberts, ir <&gttfo80taìr* Y Degwm—Eiddo Pwy ydyw? Gan y Parch. J. A. Roberts, . B.D., Caernarfòn ............ Y Beibl a Darganfyddiadau Diweddar. Gan y Parch. T. Wyddgrug ... ......... Adolygiad y Wasg:— Yr Awdl Fuddugol ar Ragluniaeth Dydd yr Ad-daliad. Gan y Parch. P. Davies3 Clarach Cofiant Ellis Thomas, ütica, New York ...... Nodiadau Misot:— Nodiadau ar y tarawiadol, o'm Fodlyfr...... Ymweled à St. Cloud ...... Dacw ddau Sweep yn ymladd ...... FranMin ar Ryddid y Wasg Ymweliad âg Antwerp—Antwerp a Phrotestaniaeth Eglwys Gadeiriol Antwerp ... Y disgyniad oddiar y Groes ...... Rubens y Paentiwr......... ...... Hen Bulpud hynod ... ...... Pulpud hynotach fyth ......... Byrder Oes Dyn. Gan H. Ivor Jones, Birkenhead Bahddoniaeth:— Pethau na ddilëir ...... ......... Er Cof am Mia3 Susannah Roberts...... Cofnodion Enwadol:— Cymanfa Sir Gaernarfon............. Cymanfa Meirion Urddiad yn Llansilin ............ Marwolaethau :— JJarwolaeth a Chladdedigaeth Mr. Rowland Hughes Marwolaeth Mrs. Morris, Coleg Aberhonddu ... Yr Jülw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. 205 212 218 220 223 227 227 228 229 229 229 230 230 230 230 231 233 233 233 234 235 236 236 Gorphenaf, 1879. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HTJGHES.