Skip to main content

/^ý (/ 7 W3M^^ L/r/j<r~ v» —-----------------f------------------- wJêC Hen Gtf.^Rhif 688.] PRIS 4c. [Ctf. Nbwtdd—Rhif \le*_____í_____i—--------------------- ppdgM: A'R HWÜ m UÜWYD "YR AtifflBYNWR." DAN OLYGIAETH T PAECH. ROBERT THOMAS, BALA; PAECH. E. H. ÈYANS, CAEENARFON Yr luddewon a Gwlad yr Addewid. II. Y Genedl yn Meddianu Canaan. Gan y Parch. L. Probert, Portmadoc ...... Mr. Griffith Rees, Welsh Prairie, lowa ............ Barddoniaeth :— Y Wenynen... ... •••_> l" x ............ Y Parchedig R. Thomas (Ap Vychan)............ Yr Udgorn a Gân ... .................. Ogof Maes Machpelah .................. Yb Ysool Sabbathoi:— Y Cymhwysderau angenrheidiol mewn Athraw 1 fod yn ddefnyddiol. Gan Mr. W. 0. Owen, Rotherham ...... Sant Eloi a Iesu Grist. Gan Mrs. Eliza Peter ......... Cynulleidfaolwyr Seisnig a Damcaniaethau Diweddar am Gosb Ddyfodol ... ... • •• ••• ••• ... ••• Nodiadau Misol:— Gwyliau Mai... ... •..... Darllenwch bapyr ddoe ......... ......... Y Cadeirydd—Mr. Cuthbertson............... Blwyddyn fy nhrallod mawr ............... Sabbath yu Paris ........• ••• Y Ddau Ddosbarth yn Nghymru a lleoedd eraill Llys Morley......... ..............-• Gwasanaeth Claddu yn Paris ••• ............ Claddedigaethau Cymru yn rhy Gostfawr ......... Adoltgiad t Wasg:— Yr Awdi Fuddugol ar Raglumaeth ... ... •••••: Coffadwriaeth am Jane J. Rowlands, Llandudno. Gan Gwalchmai Cofnodion Enwadol:— Urddiad yn Cana, Mon ... • •" ,,............ Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd............ Yr Elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. Mehefin, 1879. 173 182 184 184 185 185 186 190 193 195 195" 196 196 196 197 197 197 198 199 201 203 204 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.