Skip to main content

fg Heîí Gyf.— Rhif 687,] PRIS 4c. [Cyf. Nbwydd—Rhif 87. *>|| gsjjíMá: R HWN ¥R UNWYB "YR AtëRtliYWWR." _______________■ DAN OLYGIAETH Y : PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'ä PAECH. E. H. EVANS, CAEENAEFON. Rhyddid a Hawliau Aelodau Eglwysig. Gan y Parch. B. Davies, Treorci... ... ••« ••• ... ... ... Enẃogion y Pulpud:— Y Diweddar Barch. J. Williams, Caecoch. Gan y Parch. T. , Roberts, Wyddgrug ...... ......... Caredigrwydd yn enyn Caredigrwydd. Gan Dr. Beecher ... Y Dyn Llwyddianus. Gan Jno. Davies............ Hynafiaethau. Gan Cyffin. Crynwyr Cymreig sir Drefaldwyn Barddoniaeth:— Penillion Coffadwriaethol. Gan J. R. Jones, Ffestiniog Llinellau Coffadwriaethol am Ellis Thomas, TJtica. Gan Âp Vychan.................. Llinellau Coffadwriaethol am Thomas Roberts, o'r'Ÿsgubor Wen, ger y Groeswen. Gan D. Absalom....... Detholion ......... Copnodiŵn Enwadol:— Arholiad Coleg Annibynol y Bala ... Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd Cyfarfod Chwarterol Maldwyn...... Cyfarfod Chwarterol Meirion ... .... Cyfarfod Chwarterol Dinbycb a Ffiint ... Cyfarfod Chwarterol Arfon...... 141 151 158 160 16a 165 166 166 167 168 169 170 171 172 Yr Mw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phreyethwyr Oedranus. Mai, 1879. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HUGHBS.