Skip to main content

Hbn Gtf,—Rhif 686,] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 86 sÿih&ä: A*R HWN ỲR"itöWŸB Y^ ÄíüNIBYäÉWIÎ." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEBT THOMAS, BALA; a'r PAECH. E. E EYANS, CAEENAEFON; 1T <$gnto30ta?r* Y Defnydd a ellir ei wneuthur o'r Beibl mewn Pregethau. Gan y Parch. W. Nicholson, Le'rpwl ... ... Chwareu teg i'r Lluaws. Gan Ap Vychan ...... Llinellau Coffadwriaethol ... ... ............ Y Beibl a Darganfyddiadau diweddar. Gan y Parch. T. Roberts, Wyddgrug.................. Llinellau Coffadwriaethol............... ... Y Fodrwy Briodasol. Gan y Parch. W. Jansen Davies Y Gyfeillach Grefyddol a Phwnc y Rhagofalu. Gan y Parch. R. Thomas, Glandwr...... ... ...... ADGOFION AM DDIACOìflAID Rhagoroi. :-— Y diweddar Mr. Edward Jones, Rhuthyn. Gan y Parch. S. Evans, Llandegla .................. Colofn yr Adgofion am Ffyddloniaid yr Eglwysi Cofnodioìt Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Arfon Cÿfarfod Urddiad yn Llanf airf echa», Arfon ...... Detholion...... ...... ......... O'm Llyfr Amryddarn Marwolaethau ...... ............... Tr Mw at Gynorthwyo Gweìnidogion a Phregethwyr Oedranus. 109 116 118 119 122 123 127 131 135 137 138 138 140 140 Ebrill, 1879. DOLGELLAU: ARGRÄ.FFEDIG GAN WTLLIAM HUGHHS.