Skip to main content

Hen Gyf,— Rhif 685.] PBIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 85. â'8 HWfê YR UiWYP YR DAN OLYGIAETH Y PAECH. ROBEET THOMAS, BALA; a'r PAECH. E. H. EVANS, CAEMÁRFON. Y Syniad o Áberth. Gan y Parch. J. Alun Roberts, B.D., Caernarfon ...........• ...... Cerddorion Enwog. Gan Tanymarian ............ Galareb .................. ...... Beddar^raff Mr. D. Williams, Llidiartgwenyn. Gan Eifionydd. Y Ddau Gymro. Gan Herber ........, ...... Nodiadau Misol:— Dr. Talmage yn Bendithio'i Athrodwyr Llyfrau Tônau Cymreig. Gan Un o'n Prif Gerddorion...... Pethau yn Galw am Sylw. Gan Aristides ......... Cofnodicn Enwadol:-— Undeb Eglwysi Annibynol Cymreig Liverpool, Manchester, a'r Amgylchoedd Cyf arf od Chwarterol Mon............ O'm Llyfr Amryddarn—Powell Caerdydd a'i Feibl Maen yr Athronydd ,........... Htnanabeith. Gan y Parch. R. Llystyn Jones Marwolaeth:— Miss Mary Martin, Llauddaniel, Mon ...... 77 85 8» 90 91 99 101 103 106 106 107 107 108 108 Tr Mw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. Mawrth, 1879. i&t DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG öAN WILLIAM HUGHHS