Skip to main content

yy. ^C^^jL , Jfr77J?. <z -7- Hjsjt Gyf.—Rhif 684.] PRIS 4c. [Cyf. Nbwydd—Rhif 84. ^O A'R HWN YR UISWYD YR ANtâlBYNWR." DAN OLYGIAETH. Y PAECH. EOBEBT THOMAS, BALA; PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON 1T argntoìggtaìr* Angen mawr ein Heglwysi—Diwygiad Crefyddol Grymus. Gan y Pareh. W. GrifSth, Caergybi ... ...... 45 Mose^a'r Prephwydi. Gan y Pareh. Wüliam Rees, (Gwilym Hiraethog). ...... ••• ............î 51 Englynion. Gan Ap Vychan ... ... ......... 53 Ychydig o Adgofion am y diweddar üarchedig Morris Roberts, Remsen, yn Nhalaeth New York. Gan Ap Vychan ... 54 Bradwriaeth y Cusan. Gan C. Taẅelfryn Thomas ... ... 57 Y Mab Afradlon. Gan Joseph Evans .......## ### 5g Cariad Pedr..................... ... 50, Y Fodrwy Briodasol. Gan y Parch. W. Jansen Davies ... 62 Pigion allan o Lyfrau Da~John Buuyan......... ^ Nodiadau Misol:— Mr. Spurgeon yn darlunio ei hun ... ...... #< ^ Sabbath yn Nghapel Spurgeon ...... ...... \\\ 6g Cartref i Amddifaid ... ..............' gg Coleg Mr. Spurgeon ... ... ... ...... :■• ### gg "Tywysydd y Plant" am Chwefror .........- \\ ^q, Bychanwr ei Enwad ... '••• ••• . ... ...... 71 Eglurhad Ysgrythyre' ... •..... ......... 72 Hynafiaethau, gan Cýífin ... ••• ••....... ... 73 Cofnodion Ehwadol:— Cyfarfod Chwarterol Meirion . .......... ... 75 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn...... ...... ... ... 75 Cyfarfod Chwarterol swyddi Dmbych a Fflint ... ... 76 Yr Mlw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Otdranuê. Chwefror, 1879. DOLGELLAU: ARGRâFFEDIG ^AN WILLIAM HUGHES