Skip to main content

J^ Hbn Gt^Rhif 683.] PRIS 4<y%to. Nbwydd—Rhif 83. ?jäw tá{ftÁ\i ýjHtf/i ~T- j^\ ty$VÛk A'R HWN YR UNWYD YR AMNIBYNWR." DAK OLYGIAETH Y 'PA.ECH. EOBEET THOMAS, BALAj PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON. Anerchiadau i Wŷr Ieuainc. "Y Dechreuad" yn ol Genssis a Gwyddoriaeth. Gän Herber .—. ...... Esboniad—Y Dyddanydd. Pechod, Einolaeth, ac Iawn. Gan y Parch. J. Davies, Aberdar ... ... ..." ....... Adgoâon am Enwogion. Parch. Thomas Jones (Glan Alun). Gan Gwaìchraai ... Pa fath un ydyw y Diacon Llwyddianus? Gan y Parch. J. A. Róberts, B.D., Caérnarfon ... ... Pregethwyr ac Areithwyr. Parch. W. H. M. H. Aitken, M.A. Gan Edmygwr ... ... ••• ... ... Y Beibl a Darganfyddiadau Diweddar. Gan y Parch. Thomas Roberts, Wyddgrug ... ... ... .,. Trydanîaetli a'r Goleuni Trydanol ... ... Nodiadau Misol:— Llys Morley ' ... ... ... ...■/' ... Blwyddyn Newydd Dda ... ... ......... .*] Ffydd y Tywysog Bismarlc ... ... ... ... [[] Y D< wyooges Alice ... ... ...... Enwog'ion y Pulpud. Y Parch. John Williams, Caecoch. Ga'n y Parch. Thomas Roberts, Wyddgrug ... ...... Mae Bys üúw yn mhob Ystorm. Gan Graienyn ...... Hynatiaethau. Gan Cyffin ... • •• <............ O'm Llyfr Amryddarn. Ffarwel y Flwyddyn. Gan Mynyddog. Y Garedig Laura Jane .... •••".:, ••• ... ...... Cofnodion Enwadol:— Cyinanfa Maldwyn... .....•............ Cyfarfod Chwarterol swyddi Dinbych a Ffìint Cyfartod Chwarterol L'.eyn ac Eifionydd ......... Cyfarfod Chwarterol Mon • ... ...... Tr Elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. 14 16 19 24 27 30 31 31 32 33 33 40 40 42 42 43 43 44 44 lonawr, 1879» «% DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG UAN WILLIAM HTJGHE8