Skip to main content

Hen Gyp.— Rhif 681.] PRIS 4c. [Oyf. Newydd—Rhif 81. ä'e mu îr unwtP "yr .annibykwr." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'r PAÊCH. E. H. EYANS, CAEENARFON 1 tf' grgittDggtair, Cofiánt Mrs. Thomas, gan y Parch. Michael D. Jones, Bala ... Cerddorion Enwog, gan Tanymarian ... ... Hynafiaethan, gan Cyffin ... Pigion o Goflyfr Meudwy Cwmolwg,gan y Parch. Kilsby Jones Yr Ysgol Sabbathol—Ei Chynydd mewn Duwinyddiaeth ... Y Fodrwy Briodasol, gan y Parch. W. Jansen Davies Nodiadaü Mísol:— Sefyllfa y Wlad..................... Yr üchelwyliau Hydrefol.—Y Cyngres Eglwy3Ìg yn Sheífield Undeb y Bedyddwyr yn Leeds ......... #i< Yr Undeb Cynulleidfaol yn Le'rpwl......... Y <Mwy fíordd i edrych ar bobpeth mewn bywyd ..".* : Dameg y Ddau Fwced ......... >#> []* Adolygiad y Wasg:— The Contemporary Review ...... t ... The Day of Rest ... ... ... ... ... Cofiant y Parch. David Williams, Troedrhiwdalar ... Yr Eglwys Apostolaidd ... ... ..£ ... Y Cristion Rhagorol ... ... ... ...... " Y Goron, y Senedd, y Werin ...... .... \\ '"- Cofnodion Enwadol:— % <""" Cyfarfod Chwarterol Arfon ... ... ^. ...... Cyfarfod Chwarterol Maldwyn......... "ündeb Eglwysi Annibynol Le'rpwl a Manchester Cyfarfod Chwarterol Meirion Marwolaethaü :■ - Ellis Thomas. Utica Mrs. Jones, Plas Du, Ial Yr Mw at Gynorthwyo Gweinidogioja a Phregethwyr Oedranus. 325 332 336 337 338 341 346 346 347 348 349 350 350 351 351 351 351 351 352 353 354 354 355 355 Tachwedd, 1878. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHEB.