Skip to main content

/<ml 2^1..............Jt*2há^ Hen Gyp.—Rhif 680.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif$0. vM' V-IHI üvit. Â'R HWN YR UNWYD "YR &NNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. -ROBEET T.H.OMAS, BALA; a'r PARCfl. E. H. EVÁNS, CAERNARFON ¥ <&®1XẄmÌàìí* Penan Pregeth ... ......... Gladstone ... ... ......... Yr Ysgol Sabbathol—Elfenau ei Cìiynydd mewn.Duwinydd iaeth ...... ......... Barddoniaeth:— Galargerdd Mrs. Jones...... ... ... Ffydd, Gobaith, a Cliariad ......... Pregeth Angladdol Mrs. E. Jones, Bwlch, gan y Parch. E Williams... ... ... ...... Hynafiaethau, gan Cyffin ... Y Teulu Crefyddol, gan y Parch. J. Davies Enwogion y Pulpud, gan y Parch. L. Williams... Cofnodion Enẃadol:— Athrofa y Bala ......... ... .,. Cyfarfod Jiwbili yn Bethel, Arfon ... •...... , Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifìonydd Agoriad Capel Ne.wydd yn Brymbo ... ...... Marwolaethau: — , Lowry Morris, Berthddu, Corwen John Pugh (Bardd Odyn) .....• Yr Mw at Gynorthwyo Gweinidogipn, a Phreycthwyr Oedr 293 295 298 303 303 305 807 309 313 318 319 322 „'324 *324 anv£. Hydref, 1878. DOLGELLATT: argíuffedig gan \yilliam hugses.