Skip to main content

fá^ £L/tJ/.<. &*,í>j. -& HenGyf.— Rhif679.]'PRIS 4c. [Ow. IObẁtdd—Rhif 79. g^J/ jMftdjgád: A'R HWN YR UMWYD "YR ANSHBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. ROBERT THOMAS, BALA; A'R P.ARCH. E. H. EYANS, CAEENARFON, Cerddorion Enwog, gan Tanymarian »........ Amgylchiad Rhyfedd ........; ......... Y Gwedddnewidiad, gan y Parch. W. Griffiths, Rhosymedre ... Esgeuluso Cydgynuíliad ... ... ••• • •• ... ... Pregeth yr Edau Goch, gan y Parch. De Witt Talmage ... Barddoniaeth :— Adfywiad ... ... • •• • •• • •• ••• ... Mi ddywedaf wrth fy Mam ... ... ... ,-.. Cyfieithiad.......................'. Manteision y Bore ... ...... ... ... ... Detholion:— Gair Dnw yn benaf ... ... ... ... ,„ Y Maes Cenadol ,. ... ......... Nodiadau Misol:— Cyfarfodydd yr Undeb Cymreig yn Llandilo Ffenestr y Siop............ Cysgu yn yr Oedfa ............ mm<* " Y Wenynen yn y Fyfyrgell ... ... ...... Hynafiaethan, gan Cyffin ... ... ... ... ... Cofnodion Enwadol:— Cymanfa Mon ;..................., Cyfarfod Chwarterol Mon ... ••• ...... \}m M ARWOLAETHAU:— Mrs. Roberts, Wyddgrug...... ... ...... Mrs. A. Lloyd, Llanrhaiadr ... •........ Yr Elw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregetliwyr Oedmm 261 205 267 270 274 280 281 282 282 283 284 285 287 288 2SÍ) 289 290 291 291 292 nus. Medi, 1878. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.