Skip to main content

ÿ/ẃtaA- .y.yhtoh fì ^ * Hen/Gyf.— Rhif 678.] PRIS 4c. [Cyf. Nbwydd—Rhif 78. Jfj^^ A'R HWN YR UNWYO "YR ANNJBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'r PAECH. E. H. EVANS, CAEENAEEON. Achubiaeth Pechaduriaid............... ... Y Weinidogaeth a'r Oes, gan y Parch. P. Howell, Ffestiniog... YPascCyntaf ..................... Beddargraff John Humphreys, Glanmorfa ......... Yr Ysgol Sul, a dyledswydd aelodau eglwysig tuag ati... .?. Dr. Angus ar Burdeb Barn a Bucheddyn yr Eglwys Apostolaidd Hynafiaethau, gan Cymn............... NeMduoliou y Pedair Efengyl, gan y Parch. D. 01iver, Tre- tfynon ... ... ••• ••• ••• ... ... Nodiadau Misol:— Nawn Sadwrn gyda Gladstone ... ...... Mr. Gladstone fel areithiwr ......... Dyfyniadau o araeth Mr. Gladstone ... Eglurhad Ysgrythyrol • ............ Englynion .................. Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd ...... Cymanfa yr Annibynwyr yn Siroedd Dinbych a Ffiint Cymanfa yr Annibynwyr yn Arfon ......... Cyfundeb Gogleddol Morganwg ...... ...... Marwolaeth......... ... ...... 229 232 237 238 239 243 246 248 252 253 253 255 256 256 257 258 260 260 Yr Blw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phrcgcthwyr Oedranus. Awst, 1878. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.