Skip to main content

Hbn Gyit.—Rhif 677.] PBIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 77. pgtdgád: A'R HWN YR UNWYD YR ANNIBYNW8." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; A*B PAECH. E. H. EYANS, C AEENAEFO N. Englynion i Ddarlun y Parch. E. H. Evans, gan Ioan Arfon Y Ẁeinidogaeth a'r Oes, gan y Parch. F. Howell Efestmiog ... Englynion Coffadwriaethol am y diweddar Barch. R. M. Thomas, Rhesycae, gan Mr. John Lloyd. Hersedd ... Diffygion yr Eglwys, gan y Pareh. à. K. üoberts, Aberhosan Aeìodau y Gydgynghorfa ............ Nodiadau Misoi.:— larll Beaconsfield .......•........ larll Beaconsfield a Mr. Gladstone ......... Etholiad ... ..................... Y naill wedi astudio dynion, a'r Uall egwyddorion...... Y Meistriaid a'r gweithwyr ............ Mesur y Meddwyn gwastadol ... Mr. John B, Gough Sefyìlfa Crefydd......... ... Hynafiaethau ... ... ... ... ... ... Dethomon:— DyddTrallod ...... Amser ... ... ... ... ... ...... Cofnodion Enwadöi.:— Rhesycae ... ... ......... ... ... Aberystwyth ... ... ••• ••• ... „.. Undeb Eglwysi Annibynol Liverpool ... Cymanfa Meirion ...... Cyfarfod Chwarterol Arfon .....> ...... ... Marwolaethau.................. .... a^a Yr Mw aá Gynorthwyo Gweiniäogion a Phregethwyr Oedmnus. Gorphenaf, 1878. 197 198 203 204 213 217 217 217 218 218 219 219 220 220 224 224 224 225 225 226 226 228 a i DGLGELLAU: ABGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.