Skip to main content

^dMJh^ >%Q7*S+. J$>i t^ —---------—------------------------------——*~N^r ,J£C Hbn Gyf.—Rhif 674.] PRIS 4c. [Cyj^ Newydd—Rhif 74. "^SẀ ggjjMgM: A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLTGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALAj A'R PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. Glynu wrth yr Alwedigaeth, gan y Parch. W. Jansen Davies, Newport......... ....." *** '" *" Germani, gan Dr. E. Pan Jones .» • •« — ... Perthynás Gweithíedoedd Duw â'u Gilydd, gan Ap Vychan ... Cerddorion Enwog, gan Tanymarian .... ... ... ... MarwofcetiTa Chíaddedigaeth Ẁilliam R. Ëyans, Pentre'rfelin Nodiadau Misol:— Hawddamor i'r Gwanwyn ... ..J ...... "Beth am y nos?" ... ... ....., ...... Lly wodraetb Siôn a Sian ... ..< ...... ... Rhagfarn a Mr. Gladstone .....1 Spectol Rhagfarn yn lle Spectol Tegwch ......... Pigion o Goflyfr Meudwy Cwmolwg, gan y Parch. Kilsby Jones Deigryn Hiraeth ... ............ Detholion:*-- Angen dyn am grefydd ... ... Crëfyddwr Enwadol Ffordd Newydd ... ............... Hynafiaethau, gan Cyffin' •••••• — T11...... Beddargraff i'r Parch. Rhys M. lnomas, Uhesycae, gan Ap Vychan ... ... ••• ...... ......... Eisteddfod Bethesda ... ............ Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eüionydd ... ...... Urddiad yn Trefriw ... ......... ...... Llanbedr, ger Conwy ... ••• ••• ••* ••• ••• Cyfundeb iaaf sir Gaerfyrddin......... ... ... Marwolaethau ...... ••• ........fc Yr Elw at Gymrthwyo Gweinidogion a Phregeíhwyr Oedranus. íOl 105 110 113 115 117 119 120 121 121 121 122 123 124 124 124 125 126 126 129 130 131 131 131 Ebrill, 1878. DOLGELLATJ: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.