Skip to main content

Wx^/t, ^ ^j-c L. HWWI—w> 'Äf* He-v gw-—Rhif 672.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rtíip 72. A'R HWN YR UNWY3 "YR ANWBYJÄWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET'THOMAS, BALA; A'B PAECH..E. H. EVANS, CAEENAEFON. Yr Iuddewon a Gwlad yr Addewid, gan y Parch. L. Probert, Porthmadog ... ... ...... ...... Cerddorion Enwog, gan Tanymarian Y Dyn Ffwdanus, gan y Parch. T. P. Evans, Ceinewydd ... Pigion o Gotìyfr Mendwy Cwmolwg, gan y Parch. Kilsby Jones Hynafiaethau, gan Cyflîn Y Cadben dros y bwrdd! Y Cadben dros y bwrddü gan y Parch. Ebenezer Davies, F.G.S., Southport ..... Neillduolion y Pedair Efengyl, gan y Parch. D. Oìiver, Tre- ffynon ... ............ Y Maes Cenadol— Tahiti ............... Peking ... • ... ...... Cyfnewidiadau Adolygiad y Wasg— The Contemporary Keview ...... NoDIADAÚ MlSOL— Ffeithiau yn nglýn â'n Henwad .;. Y Dyn deallus ............ Marwolaeth Victor Emmanuel Araeth y Frenhines ... ...... Rhagolygon Heddwch Y Teimlad Sectyddol...... Y Dyn cas 'ÿn yr Eglwys .... Teulu y Tyuchaf, Llandderfel, gan ý. Parch. J. Jones" Llan- giwc ... ... ... .'.. ... ' Cofnowojí Enwadol— Cyfarfod Chwarterol Maldwyn...... Cyfarfod Chwarterol Meirion ...... Yr M 37 43 45 48 49 •50 53 57 59 59 60 60 60 61 62 62 63 63 64 67 68 w at Gynorthwyo Giueinidogion a Phregeihwyr Oedranus. Chwefror, 1878. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. /f/f