Skip to main content

f/Jtwh' Hen/Gyf,— RHIP671.3/3PEIS 4c. [Cyt. Newydd—Rhif 71. 'Yl® gftgdgátl: A'R HWN YR UNWYD "YR MMIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. ROBERT THOMAS, BALA; PARCH. £. H. EYANS, CAERNARFON. Person Crist, gan y Parch. Owen Ev.ins, Llgabrrnmair.:. Adgofion am Enwogion. Breese o Le'rpwl Gan y Parch. B. Parry, (Gwalchmai)...... Pigion o Goflyfr Meudwy Cwmolwg. A.nweÌedigr'w"ydd Meddwl. Gan y Parch. Kiìsby Jones Addoldai yr Enwad:— Addoldy Newydd y Parch. Newman Hall LL.D. Boreu Sabbath yn yr Anialwch, gan Dewi Äfon ... Nodiadau Misol:— Mr. Mc.All, a'i waith yn Paris ... ..... Y Dosbarthiadau Peryorlus yn ein Dinasohdd Gwaith Mr. Mc.All vn Paris Un o Gyfarfodydd Mr. Mc.AU ... .1 ...... Mr. Mc.AU yn Llywyddu...... J ...... Sut yr ydych chwi, Mr. Evans? ... 'j ...... Pwysigrwydd gwaith yr Efeno-ylwr "' - Marwolaeth Mr. John Griffiths, "Y GohêwdA"' "Anfarwoldeb Daioni!" ... ... °ne,ya(i Dr. Guthrie wrth farw .....[ "' ...... Blwyddyn Newydd Dda ... ... ...... Ehydd Gynghaneddiad o E=sa. xxv , Qran gItí^aÌ-Ì^ "' Adolygiad y Wasg ......... ...... Hynafiaethau, gan Cyffin Cofnodion Enwadol:— ......... Athrofa Aberhondda Cyfundeb Isaf sir Gaerfyrddin .... '.'.'. \\\ "' Tr Elw at Gynorthwyo Gweinidogion aPhregethwyr Oedranus. gan y*" 14 20 20 21 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 33 34 35 36 Ionawr, 1878. DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN WILLIAÜ HUGHBS.