Skip to main content

f(f* ^m Gyí1.—BŴ fi 670.] PRIS 4e. [Cyf. Newypd—Rhîf 70. Á'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." ÖAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BÂLA; PAECH. £. H. EYAÎfS, CAERNABFON'. J. Davies, Jetwen Parch. W. Jansen Y Gweinidog Oedranus, gan y Parch. Pa Alwedigaefch i roi'r Bachgenî gan y Davies, Oasnewydd.................. Ychydig o Adgofion Maboed, gan Ap Vychan......... Llinellau ar gyfìwyniad Tysteb ..« ••• • •. Beddargraff Gwr îeuanc ... ... Nodiadau ar Bregethwyr enwog a'u Pregethau......... Gwerth Mr. Spurgeoni'woes.....♦ Mr. Spurgeon ar ei lwyddiant...... .... ... ... Mr. Spurgeon ar yr Esgynlawr......... ...... "Paham y gweiddi arnafî" ... Fod Duw yn gofyn i bob dyn, paham yr wyt yn gweddîo?... Nodiadau ar Gofiant Caledfryn, gan y Parch. W. I. Morris NoDIADATJ MlSOL— Cyfarfod yr Achosion Seisnig yn Nghaer ......... Y Öhristian Echn ar M-*. H. Bichard, A.S.......... Mr. Oynddylan Jones ar Fethodistiaid y Gogledá...... Cau y Tafarndai ar y Sabbathau yn Nghyomi ...... Blaenoriaid > Rtiyddfrydwyr yn parotoi i'r gad ... .]. Dadsrysylltiad yr Eydwys ............ Y Dysgebydd am 1878.............^ Glanweithdra, gan Martha Wyn........4 *~ Y Tywysenau Yd, gan Mair Tegid ......... Y Maes Cenadol ............ Beddargraff David a Mary Jones, Caatell Carno ... Vî Adolygiad y Wasg..............• ... Detholion ............ ••• ... ,..... Adgof am y diweddar Barch. Edward Wynne, Soar...... CoíNOMON SîíWADOL — \ Cyfariód Chwarfcerol'Arfon ... , ••• ... "■• ... CyfarfodChwarfcerolDinbychaFíiint... .„ "' Cyfarfod Chwarfcerol Mon ... ............ Cyfarfod Chwarfcerol Meirion...... ......... Marwolaethau ... ... .., Yr Elw at Gynorthioy^ Gweinidogion a Phregetfmyr Oedranus Rhagfÿí7~Ì877; 357 361 364 366 366 367 367 367 368 368 368 369 373 373 373 374 374 374 375 376 376 377 377 378 379 379 380 381 381 382 382 rOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.