Skip to main content

A L 'i i——m*——■ w i f 4-7: C* *ftt£ Hen Gyf.— Rhif669.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 69. ì$|^' ~A'R HWN YR UNWYD " YR ANftlBYNWR." Parch gan y DAN OLYGIÁETH Y PAECH/EOBEPJ THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EYANS, CA EENARFO N. 325 328 333 336. 341 344 ó'lí 348 348 348 349 349 349 349 350 351 352 352 353 354 355 355 355 356 Yr Mw at Gynorthwyo Gweinidoÿion a Phmjethwyr Oedranus. Llyfr Job, gan y Parch. M. C. Morris, Pentyrch llhw' medigaeth Dyn i ddarparu ar gyfer ei dỳ, gan y W. R. Davies, Bethîehem ......... • .. Yr Ysgol Sabbathol ......... Myfyrdod ar ol y diweddar BrofFeawr Henry Rogers, Parch. W. Perkins ........ ..... Nodiadau a'r Bregethwyr enwog a'u Pregethau Dr. Parker yn y öity Temple ... ..... Pregeth lìy buddioẅDr. Parker ... mm\ »" Sefyllfa beryglus Prydain ar hyn o hryd Undebau y Gweithwyr Undebau y Meistri Ein Merched gweini ...... ># \ Canou Farrar yn Westminster Abbey Dr. Farrar ar y nefoedd ... .... Tri dosbarth o Biegethwyr ... ..... NoDIADAU MlSOL— Yn Friainc wythnos yr Etholiad ... ..... Ymweliad â beddM. Thiers ...... A'r Frecwest gyda Phwyllgor Cymdeithas y Traethodau Crefyddol Traethodau Cymreig COFNODÍON Enwadol— Symudiad Gweinidog ...... Cyfarfod Chwarterol Lleyn acEifionydd Croesoswallt ... " .. ... ... Tachwedd, 1877. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HüGHBS.