Skip to main content

Heit Gyf.— Rhif 6GS.] PRI8 4c. [Cyjt. NB*rYDD-~RHiF 63. pjpMtî: A'R HWN YR UMWYO "YR ANMIIY&WR." DAK OLYGIAETH Y PAECH. ROBERT THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EYANS, CA ERN ARFO N. Y G YNW YSIAD. Ádgofion am Enwogion, gan y Parch. R. Parry, Llandudno ... Llyfr Job, gan y Parch. M. C. Morris, Pentyrch ...... Yr Ysgol Sabbathol—Cyfarwyddiadau ac Anogsusthau i Astud- io yr Ysgrythyrau ...... *..... ...... ündeb ................•....... Y Mae^ Cenadol ......... 4........... Barddoniaeth: ■■'': -, Llinellau er Cof am Mr. E. Evans, Timber Merchant, Machynlleth, gan Tafolog •••••• ......... Cromwell—Cyflwynedig i'r Parch. E. H. Evans,ganGwalch- Emyn. Ysto'rm yr Edifeiriol, gan Ehedydd Ial ...... Byr-gofiant am Mrs. Siraon, Brownlow IIill, Le'rjiwl ... AD6LY0IAD Y WaSG : The Contemporary Review ......... ...... The Confessions of St. Augustine ...... ...... TheDayòfReat............... Cardiau Gwobrwyol ........." ......... Nodiadau Misol: Y Newyn yn India ............ ,..... Mr. II. M. Stanley a'i Orchestion ............ Arwyddair Iarll Beaconsfield ...... ... ...... Myfyrwyr y Bala ... ... •..... ...- ... Detholiou ..........•• ...... ... ... Cofnodion Enwadol: Coleg Anuibynol y Bala... ............... Cyfundeb Isaf sir Gaerfyrddin...... ......... Jubili CapelQueen-st., Wrexham ...... Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd 293 300 303 309 312 313 314 314 315 316 317 317 317 317 318 319 S20 320 321 323 323 324 Yr Elw at GynJbrthwyo Gweinidogion a Phregdìywyr Oedranus. Hydref, 1877. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HTJGHBS.