Skip to main content

'/{X\ HaxGyF.—RniFlîar.] PRIS 4c. [Cyf. NssrYDD—Rmir 67. *)$P\ Ä*R HWN YR UNWYD "Y* ANNIBYNWR." DAX OLYaiAETH Y PARCH. ROBERT THOHAS, BALA; PARCH. E. H. BTAÎîS, CAERNARP'ON Swyddowîon E^îwfs» Orist, gan y Parch. Simon Evans, Hebron Ann Davie9, gan Hwfa Mon ... •••...... Taith trwv Awstralia. New Z>aland, a Owlad vr Aifft, gan y Parch.T'nma'? Dw^fl (Ponddu), Caarfyrddin ...... Adgrofion am Bethania, Ffestiniog ......... Cariad Crist ...... • •• ......... TTndbb ........................ Nodiaoatt Mrsor.— Yr Undeb An-ibynnl Cymreig ............ Preurethau yr Undeb ... ... ... ......... Anerchiad y Cadeirtfdd............... Y Ddirprwva«th nddiwrth y Methodistiaid ... '.* Y Oyfarfnd Cvhoeddua ..... Y Oappl 0••flTadwríaeth'd Eiateddfod fawr Caernarfon ... ... Cornio y gwr ei hun Cadw'r Cadnawwrth yChdwen Pwyllçor yr Amwythig a PhwylJgor nesaf y Bala MarwoUeth 7 Proffeawr Henry Rogers Marwolaeth Mr. Davies, gynt Catherrae St.f La'rpwî ..[ Adolygiad y Waso— Cathlan Henaint Hiraethog ... ... Barddoniaeth......... «.. ......... COFNODIOTÌT EîíWADOL— Cymanfa Mon ......... ... ... „ Cyfarfod Chwarterot Arfon ... ... ........'* Tr Elw cU Ghjrwrthwyo Gweinidoyion a Phregethwyr Oedmnm. Medi, 1877. 2<U 267 270 273 275 278 283 283 284 284 285 285 285 28« 287 287 288 288 288 290 291 292 DOLGELLATJ: ARGRAFFBDIO GAN WILUAM HUGHB3.