Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 666.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 66. HSjgMgáè A'R HWN YR UNWYD "YR áNNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; . PARCH. E. H. EVAN8, CAERNARFON gan y CTNWYSIAD. Anerchiad i Fyfyrwyr Aberhonddu, Mehefìn, 1877, Parch. R. S. Wiíliams, Betbesda ...... Y Diweddar B,»rchedig Edward Davies, Trawsfynydd Robert Pieree, Park Lane, Dmbych, gan Cyfaill NoDIADATJ MlSOL— Casineb yn lladd ei filoedd • •• .... ..". Mwrddwr y meddwl ... • ••...... Y'Gyfiafan ger Dolgellan. Anniweirdeb yn arwain i fwrdradau........ Hollbresanoldeb y Duw santaidd ...... Marwolaeth Mynyddog .... ..... Chwe' Penül,er cof am y diweddar Barch. R. Ellis, Oarno, gan Dewi Bach, Dyiife ... Cbrddoriaeth—Aled, gan Chwibrenwr.. Adolygiad y Wasg- ...... ... #|* Y Mabs Cenadol— Wuchang ...... ...... Madagasuar ......... ... ,., ]\ Marwolaeth Cenadau Cofstodion Enwadol— Cyfarfod Chwarterol Lteyn ac Eifionydd Ágoriad Capel Newydd Beulah, Llanerfyl, Maldwyn Col«g Caerfyrddin ... ••• m ...... Cymanfa yr Anoibynwyr ynS»vddi Dinbych a Fflint Marwolaeth a Chladdedigaeth Mr. J. Wilìiams, M/fyriwr o Goleg Aberhonddu. ."........... Yr Elw at Cfynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. 229 240 242 247 247 248 248 249 249 250 251 252 253 255 255 256 256 257 258 259 Awst, 1877. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.