Skip to main content

f^S HenGyf,— Rhif685.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 65. pÇS* A'R HWM YR UNWYD "YR ANNrBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; A'a PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. CYNWYSIAD. Swyddogion Eglwys Orist, gan y Parch. Simon Evans, Hebron Y Diweddar Barchedig Edward Davies, Trawsfynydd Taith trwy Awstralia, New Zealand, a Gwlad yr Aifffc, gan y Parch. Thomas Daviea (Penddu), Caerfyrddin ...... Llydaw, gan Dionysius ... ......... Dr. Rowland Williams ...... .....■ ...... Fy Athraw yn ei Fedd, gan T. Talwyn Phillips, Coleg y Bala Cwch fy Nhad, gan Mynyddog............... NODIADAU MÌSol,— Y Mesur Claddu wedi ei gladdu ei hun. Yr Arglwyddi yn gwrthod ..................... Gwasanàeth Claddu a'r Methodistiaid ...... YrAnnibynwyr Cymreig yn cuddio eu goleuni dan lestr ... Gohebwyr Saesrmeg yr Enwad Ewrop mewn Cyffro ... ............ Er Cof am Mrs. Jane Edmunds, Ucheldref, ger Corwen, gan ApVychan ........ ..........,. COFNODION ENWADOL,— Coleg Aberhonddu ... — — ;........ CymanfaSirolSwyddGaerfyrddin ......... Cymanfa Meirion ... ••• ••• ••....... Cymanfa Maldwyn ... ••• •••......... Cymanfa Flynyddol Annibynwyr Arfon yn Penygroes Marwolaeth a Chladdedigaeth y P u-eh. John Griffith, Buckley, gan y Parch. T. Roberts, Wyddgrug ......... Marwolaefch Mrs. Thomas, Bila Yr Elw at Gynorthwyo Gwänidojion a Phn^ethwyr Oedranus 197 203 206 208 212 215 217 218 218 219 219 219 220 221 222 223 224 225 227 228 Gorphonaf, 1877. DOLGELLAU: ARGRÄ.FFEDIG GAN WILLIA.M HUGHES