Skip to main content

Hen Gyf.— Rhif 664.] PRIS 4c. [Oyì\ Newydd—Rhif 64. A'R HWN YR ÜNWYO "YR ANNIBYNWR. DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBBRT THOJIAS, BALA- PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON CYNWYSIAD. Rhagíarn Plaid, gan y diweddar Barch. Joseph Evans Oapel Seion, sir Gaerfyrddin Adgofion am Hen Gymanfaoedd, gan '"'Waeth Pvvỳ " cV- manfa Solfach ... ...... ... . Serch, gan W. P. Huwa...... Teyrnged Ooffadwriaethol i un o Deulu y Ffydd, sef Mr. Owen Thomasy Carrog, Mon, gan y Parchn. H. Jones' Birkenhead, a D. Roberts, Wrexharn, ... Yr Enwad Annibynol yn yr Iwerddon (gyda darlun) ;■"'" Y Maes Cenadul:— Cenadaeth Tanganyika Madagascar Marw ... ... ... ...... Detholion:— Ymddangosiadau Crist ar ol ei adgyfodiad, fel y'u cofnod- ir gan y'gwahanolEfengylwyr ... Plant dynion a'u tet;anau ... ...... ^Treawr1 "^ ^' "' Y ^Ẁdwr'ä'r Gk£ Y Cybydd a'i amrywiol Enwau .... * ..... Gwanwyn Gauafaidd 1877, gan W. B. Joseph"Ruabon AdOLÍGIADaU: — ' Ein tíegwyddorion Cofiant y Gwr hynod .... Cristionogaeth yn Nghymru ... ... ,]] Cofn-odion Enwadol:— Arholiad Athrofa y Bala Oyfarfod Chwarterol Arfon...... Cyfarfod Chwarterol ündeb Swyddi Dinby'oh a Ffìi'nt '" Cyfarfod Chwarterol Mon ...... Marwolaeth a Chladdedigaeth John Williams, CaeCoch".' T» EIW AT OrNORTH WTG OWEINIDOOION A PHREOETHWYR OED 165 173 178 179 183 186 187 188 189 189 190 190 191 191 191 192 193 195 195 196 RANUS Mehefin, 1877. DOLG ELLATJ; ARQfUFFEDIG. GANT WíLLUM "HTJGHES.