Skip to main content

—z^"----------------------------&—------—---------— 7?H Hbw Gr?'-RfIIF fi63-] PRIS 4c- í^yp. Newydd—Rhif 63. *j| ^O $p$tâ%â& A'R HWN YR UNWYO ((YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA- PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. CYNWYSIAD. Y Freinlen Gristionogol, gin Episcopos Y Diweddar Barchedig Edward Daviei (Derfel Òadarn) Trawsfynydd. ... ... ... ... ...' Swyddogion E^lwys Cn'st, gan y Parch. Simon Evans, Hebron Er Cof am Gwen Hughes, Lodge, Bont Lafar, Llanuwchllyn gan Ap Vychan, Bala ... ... ... ... Darllen, Cyfiuitaiad o'r Ffrancaeg, gan y Parch. E. Cynfli» Davies, Menai Bridge I'r Diweddar Brjff. J. Peter (Ioan Pedr), Bala, gan Mr. G.' E., Rhydymain ... ... •.. Nodiadau Misol:— Gwaredu o Safn Marwolaeth ...... Mesur Claddu y Llywodraeth ... '] E*gob S disbury ......... E^lwys Wladol ......... "' ...... Twrci a son am Ryfeloedd ... ... "* '*• Dyddiau Prophwydo ......... ...... Y Diweidar Mr. William Wdliatm, Ohapal Strà^ pJA™ mawr, gan Mr. David Jonos, Coleg y Bala ' Paaraa(m- Taith trwy Awstralia, New Zaaland, a Gwlai vr AînfcY «««"* Parch. Tuos. Davies (Pendda), Caerfyrddin ... g y ADOL?GIADAU:— .....* The Bntish Ojuarterlp Raview ...... The C mtemporary R3view .. ... ... COFTTODrON Eîíwadol:— Cyfarfod Chwart&rol Lleyn ac Eifiooydd Cyfarfod Chwarterol Maldwyn Cyfarfod Sefydliad y Parch. W. Grifiìth yn Rhosrmedr* Marwolaethau ... ...... "* 133 142 145 151 152 153 154 154 155 155 155 156 156 157 161 161 162 163 163 164 VI ILW AT ITMITHWTI IWEINIMHM A MlEIETNWTI IIMAM* Mai, 1877. DOLGELLATJ: ARGRA.FFEDIO GAN WILLIAM HUOHHS, (L