Skip to main content

If Hen Gyf.-Rhif 662.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd-Rhif 62 1 §gî50£%ítá: A'R HWN YR UHWYD "YR AliNlBYNWR." DAN OLYOIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; A'R PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. CYNWTSIAD. Swyddogion Eglwys Crist, gan y Parch. Simon Eyans, Hebron Id^oaon am Hen Gymanfaoedd, g»n "Waeth Pwy. Cy- BywgSffiaÄẄant am Mr. ThomasJonei' o'r Frondeg,* I baTryr7dyt yn mynedî gan 7 Wj. eV Owen, Llanberis ...........* ......... Nodiadau Mirol:— Jl p Q ... ... ••• "• ••• *•* ""* HawÌ IöanPedri'wF.G.S. ... ... Dychymygion disail a chelwyddog ... ......... Yn erbyn y Llywodraeth ............ ... Wedi cwrdd â'r gwaelod ..» ..*•* ...... ••• YrYsgolSabbathol:—Y Dosbarth Beiblaidd......... Adolygiad ar Lyfratt:— Studies on the New Testament ... ... ...... The Contemporary Review ............ TheDayofRest ... ••• ••• ••• ...... Good Things, The English Boys and Girls Magazine Cofnodion Enwadol:— Cwrdd Chwarttr Meirion ...... Cyfarfod Chwarterol Mon Marwoiaethau ... .....* ......... Tl EIW AT «TltlTIIWTÍ i#tWtl»«M * HUE8ETHWTÌ OEIIAIHS 101 106 112 117 118 120 123 124 124 124 125 125 130 180 130 130 131 131 132 Ebrill, 1877. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHBS,