Skip to main content

c/ ■,. f m&~~ —^------------------~~ /^^ Hen Gyf,—Rhif661.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—R'hif 61. /SR *rjgS ppdjp: Ä'R HWN YR UNWYD <(YR ANNiBYNWR." DAN OLYGIAETH Y parch:>robert THOMAS, BALA; PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON CYNWffSIAD. Teyrnged i Goffadwriaeth loan Pedr, gan y Parch. T. Roberts Wyddgrug SwyddogionËglwysCrist, gan y Parch. SimonEvans, Hebron Y Parch. Ishmael Jones, Rhos, gan y Parch. D. Roberts Wrexbam... Yr Enwad Annibynol:— Syr Titujjäalt, a Saltaire... NoDiA-DAiTOfisoi:— . Agoriad y SeWd—Araeth y Frenhines ...... Yr Araeth yn fwy o BTpyel, nag o Gyhoeddiad Brenhinol Y Senedd a'r Fasnach Feddwol... ......... Tysteb Goffadwriaetholy diweddar Barch. J. Peter, F.G.S. Y Dysgedydd am 1877...... Pregethwyr y Methodistiaid a.'j< tâl eto Pwyllgor dyfodol y Bala Emdynion i'r diweddar Thomas Jones, ÖganHwfaMon......... Detholion ......... Adolygiad y Wasg:— Y Beirniad am Ionawr ...... Peroriaeth:—Gethsemane Y Maes Cenadol:— Affrica .. ... ... ••• China—Peking Marwolaeth Mr. Evan Evans, Timber Merchant, Machynlleth Genedigaeth a Marwolaeth ... ••• ••• n EIW AT ÍYNIRTHWYO NWEINIIBBIBN A PHREtETNWYR 6EBRANHS- Frondeg, Llandudno 69 76 80 87 89 90 90 91 92 92 93 93 94 95 96 '97 99 99 100 Mawrth, 1877. DOLGELLATJ: AEGRAFFEDIG GAN WILLIAM HTJGHES. /ö 'rrf-- *