Skip to main content

o<< mf OsééäLá. \T^. Y^\ Heîí Gyf.—Bhif 660.] PBIS 4c. [Cyp. Newydd—Bhif 60. JbÎK\ Ì pÿtâ^â&t A'R HWN YR UNWYD "YR ANMIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y " PARCH. ROBEBT THOMÀS, BALA; a'r . ' PAECH. E. H. EYANS, CAEBNARFON. CYNWYSIAD. /ý%.J^ Cysgod Angeu„....... ••• ••• - ••• • •- By wgraffiad neu Gofiant am Mr. Thomas Jones, Frondeg, Llan- dudno, gan y Parch. B. Parry (Gwalchmai) ...... Er .('of am Mrs. Nicholson, Caergybi, gan Eifionydd ...... Meddianau Eglwysig:— Ffugrau ... ... ...... ••• •• •<> • •<= Twyllebau a Ffeithiau.................. Yr Ysgol Sabbathol ........ Nodiadau Misol:— Y Parch. Arthur Tooth yn y Carchar .. _ ... Cynadledd Caercystenya wedi myned yn fethiant Dyfyniad o Erthygl Fahometanaidd ...... ...... Beth yw treuliau ein Haddoldai Y Dosbarth Beiblaidd ... ... ... ... "" *"] Taith trwy Awstralia, New Zealand, a Gwlad yr Aipht gân y Parch. T. Davies, Caerfyrddin ... ... At y Parch. E. H. Evans, Caernarfon, ar. farwoíaeth 'ei anwyi dad, gan Owain Glan Carog, Bhostryfan IoanPedr ..... ......... Marwolaeth y Parch. W. Williams, Hirwaen......... Cofîîodion Enwadol:— ^v~ ' Cyfarfod Chwarterol Arfon ............... Oyfarfod Chwarterol Undeb swyddi Dinbych a Fflint Marwolaethau ... . ...... ............. 37 42 47 48 49 51 53 54 55 55 56 60 63 64 65 66 67 68 YR EIW AT fiYNORTHWYO OWEIIIIDOfilONAPHREGETHWYROEDRANUS- Chwefror, 1877. / / DOLGELLAU: AEGEAFFEDIG GAN WILLIAM HTJGHES.