Skip to main content

AIL ARGRAFFlAD. /*ftl Hen Gyf.—Rhif 659.] PRTS 4c. [Gẅ'; Newîdd— Rhif 59 pgẁtgád: A'R HWN YR UIÜWYD "YR ANNÍBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; a'e PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON CYNWTSIAD. Mr. R. W. Dale, M.A., Birmingham, gyda Barlun Swyddogion Eglwys Crist, gan y Parch. S. Evans, Hebron YFlwyddyn Ddiweddaf, gan y Parch. W. B. Marks, Rhoslan . Mrs. Parry, Bethesda, gan y Parch. W. W., Maentẃrog ... Yt Ysgol Sabbathol ......... ........• Detholion ... ... • •• ••• ••• ••• ••• Taith trwy Awstralia, New Zealand, a gwlad yr Aipht, gan Parch. T. Daties, Caerfyrddin ... .......... Er cof am y diweddar Mr. John Parry, Hirael, Bangor ... . Nodion Misor:— Pregethu yn erbyn yr Iuddewott............ Cyflafan yChwareudy Cynadledd Caercystenyn ............... America ... ... ..* ... ... .....• Llofruddiaethau ...... ...... ...... Y Maes Cenadol:— Madagascar ............ ...... Y Wasg:— Cofiant y Tri Brawd.................. Cofnodion Enwadol :.— Cyfarfod Chwarterol Maldwyn ... ... ...... Cyfarfod Chwarterol Mon............ Myddfai, sir Gaerfyrddin............ Cyfarfod Chwarterol Meirion...... ...... Urddiad ......'......... ... Y Pwllglas a'r Graigfechan............' Genedigaeth, Priodasau, Marwolaethau......... ... 13 17 19 24 25 28 29 30 30 30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 36 VI ELW AT BYNOBTHWYO C WE ÌN I 0 0 010 II A FHREdETHWYR 0EDRANUS. Ionawr, 1877. DOLGELLAU: * ARGRAFFBDIG GAN WILLIAM HTJGHES.