Skip to main content

H Hbn- Gyf.—Rhif 657.] PRIS 4c. [Cyf.—Newydd—Rhif 67. % IpjgeMè A'R HWN YR UNWYD " Y» ANNfBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBEET THOMAS, BALA; PARCH. E. H. EYAN.S, CAERNARFOJST CYNWYSIAD. Etiw Da, gan Hwfa Mon................................................. 32 Yr Ystorm, gan Hwfa Mon............................................. 32 Gallofyddiaeth, gan Ioan Pedr..........•...................•........... 32 Traethawd ar Heb. iv. 5—6, gan E. Williams, Dinas............ 33 Cariad neu Dosturi tuag at bawb dynion, fel rhan hanfodol o wir grefydd........................................................... 33' NoDIADAU MlSOL— "The Dignity of Dulness"............................................ 341 Yr Undeb Cynulleidfaol yn Bradford......................... __ 34: Priodi yn y Llan ac yn y Capel............,............... 34! Cynllun tuag at euill cydweithrediad yr Enwad......... 341 Parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus.................. 3^ Deon Bangor yn ceisio ateb Mri. Williams, Dale, a Rogers 34^ Spurgeon.....................•...........................................,...... 34* COFNODION EîíWADOL— Cyfarfod Chwarterol Arfon............................................ 351 Cyfarfod Chwarterol Undeb Swyddi Dinbych a Fflint......... 35í Cyfarfod Chwarterol Maldwyn....................................... 354 Cwrdd Chwarter Meirion............................................... 35£ Cwmyglo, Arfon—Urddiad.......................... ...........,..... 35? Rhosllanechrngog........................................................ 35(3 Genedigaeth, Priodasau, Marwolaethau .............................. 35(3 T8 ILWAT 8TU0RTHWY0GWEIHID0QI0N A 9 HíECîTHWYB OEDIAHUS. Tachwedd, 1876- DOLG ELL AH: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.