Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 656.] PRIS 4c. [Cyf.— Newydd—Rhif 56. »< rj$pMtf: A'R RWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBEBT THOMAS, BALA; PAECH. E. H. EVANS, CAERNARFON CYNWYSIAD. Gweddi......................................................................... 294 Boreu Sabbath yn Hen Gapel Esgairdawe, gan y Parch. J. R. Kiìsby Joneo........................................................... 298 Spurgeon, gan Dewi Mon................................................ 300 George Sfcephenson, gan y Parch. E. James, Nefyn............... 307 Y Maes Cenadol, gan y Parch. B. Williams, Canaan............. 314 Cóleg Annibynol y Bala, gan y Parch. S.R......................... 317 Adroddiad Undeb yr Annibynwyr Cymreig........................ 318 Barddoniaeth— Marw.......................................................... 319 Abergele a'r Gymydogaeth............................. 3^9 Briallu, gan Eta Mon...................................................... 32q "Y neb a ddarlleno, ysíyried"................................. 320 Byr-gofiantau................................................................ 321 Adolygiad y Wasg...........................>............................. 323 Esgyniad Crist............................................................... 323 Cofnodion Enwadol..................................................,...... 324 Márwolaëthau............................................................... 324 TI-EIW AT GYN0RTHWY0OWEINI00GI0N A PHREGETHWYROEDRANUS. \ktf R6. Hydref, 1876. DOLGELLATJ: ARGfRAFFEDIG GAN WILLIAM HTJGHES.