Skip to main content

r7p\ Hen Gyf.—Rhif 656.] PRIS 4c. [Cyf. Nbwydd—Rhif 56 íj§^' P0WM4: Â'R HWN YR UNWYD <(YR ANfêfBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECR. ROBERT THOMAS, BALA; a'r PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON, CYNWTSIAD. Pethau Achlysurol a Phethau Parhau3............................... Hynodion Bywyd Ieau Grist, gan Mr. H. Jones, Birkenhead Dafydd Sion o'r Gutiau, gan y Parch. E. Morris, Llanrhaiadr Adolygiad y Wasg:— Bedydd: Ei Ystyr a'i Leoliadyn yr Ordinhadau Cristionogol Y Cymry yn Lloegr a'r Gymraeg, gan Cymro o'r Cwm.......... Hanes Teolu Elimelech.................................................... Nodiadau Misol y Dysgedydd:— Y Senedd-dymor.—Mr. Disraeli............................. ........ Y Mesu r Addysg......................................................... Yr Eglwys a*r Ymneillduwyr......................................... Tridiau yn Llandrindod....................................... Y Parchedig Mr. Jone?, Lewisham........................ Dr. Evans, Chèshunt College............................. Dr. Evans ar Ganu Cymru................................... Y Dr. John Thomas, Liverpool.............................!"!"„" Marwolaeth Dr. Halley.................................. .............. Cyfarfod yr Undeb Cymreig yn Nghaerdydd..................... " Y Neb a Ddarlleno, ystyried"....................................... Cofnodion Enwadol:— Cymanfa BethesJa....................................................... Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.......................... Cyfundeb Isaf sir Gaerfyrddin....................................... Carmel, CendJ............................................................. Llandulas.................................................................. Ponkey, Rhos............................................................. Genedigaeth, Priodas, Marwolaethau................................. Ÿ* £LW AT 0YN0RTHWY0 OWEINIDOGION A PHREGETHWYR OEDR 26L 270 275 277 278 280 283 283 283 284 285 285 285 285 286 286 286 288 289 290 291 291 291 292 ANUS. Mecli, 1876. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.