Skip to main content

fì>\ Hen Gyf.—Rhif 655.] PPJS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 55. p<*\] A'R HWN YR ÜÜWYD " YR ANIIUB¥IIWR.'' DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBEílT THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EVANS, CAEBNARFON CYNWYSIAD. Yr Anerchiad yn Nghymanfa y Methodistiaid, gan y Pareh. R. Thomas, Bala..................................................... Yr Ysgol Sabbathol—Obadiah............•• —......................... Y Dyn Da, gan y Parch. T. Roberts, Wyddgrug.................. Yn y Gyfeillaeh, gan Ioan Marc........................................ Marwoiaeth Edith Fach................................................... Englynion .,................................................................... Balchder..............................••■••"••:............................. Cyflafan St. Bartholomew yn y raleithiau. gan Dionysius...... Y Cymry yn Lloegr a'r Gymraeg........................................ Y Maes Cenadol............................................................. Adolygiad y Mis— Ffurfafen Boliticaidd Ewrop....................,..................... Gallu cynyddol y Wasg................................................. Ultramontaniaeth yn groes i Ysbrydyr oes................'...... Peryglon crefyddol Llwyddiant tymorol....................... _ "Ba farw dy Ferch"......................."................!!!'.!..!..!.".!.!'. CoFNODION EnWaDOL— CymanfaLlangollen...................................................... CymanfaMon.............................................................. Carno a Llanwnog........................................................ Oddiwrth Gymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wisconsin....... Brynseion, Brymbo...................................................... Bettws-gwerfìJ- goch..................................................__ Cyfarfod Chwarterol. Arfon............................................ Priodas, Marwoláethau................................................ 229 233 235 238 242 243 2*3 243 246 248 25i 251 251 252 253 256 256 257 258 258 258 259 260 »R ELW AT OYNBRTHWYO 0WEINIDB0I0H A PHREOETHWYR OEDRANUS. Awst, 1876. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.