Skip to main content

Hen Gvf,— Rhif 654.] PRIS 4c. [Cyf. Nbẅydd-Rhif 54. 'ML^ pjjp&$Üi A'R HWN YR UNWYD ' YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT TH'OM'ÀS, BA'LA; A'a PARCH. E. H. ETANS, CAERNARFON CYNWYSIAD. t Tadau PererÌDol, gan y Parcb. J. Alun Roberts, B.D, Caernarfon..^.............................................................. Obadiah......................... .............•••.........•••.....•••.......... Marwnad y Diweddar Barch. Evan Evans, Llangoüen, gan Rowland Evans, Llangollen........ • • ■................................ Oydwybod Ddirwystr, gan y Parcb. J. E. Owen, Llanbens.... Creawdwyr Cyfnodau—Bismark, gau y Parch. W. Nicholson, Groeswen.........................••■•••••■•••••••••;....................... Cân i Fynydd Hiraethog, gan J. Arion Davies, Nantglyn...... YBeibl a Natur, gan Ioan Pedr........................................ Adolygiad y Wasg:— Gras a Gwirionedd....................................................... íTodiadau Misol:— Y Tad Hyacinthe ar Ragolygon Cristionogaeth.................. Yr Ysgoloriaeth i Goleg Aberhonddu............................... Awgrym i Arolygwyr yr Ysgol Sabbathol......................... Bychanwyr (Detradors) Cymdeithas................................ Cofnodion Enwadol:— Cymanfa Maldwyn....................................................... Cymanfa Meirion yn Llanegryn...................................... Colwyn—Urddiad........................................................ Cyfarfod Chwarterol sir Aberteifi.................................... LÍanaelhaiarn—Urddiad................................................ "Y Dyferion"........................■....................................... Priodasau, Marwolaethau................................................. 197 203 206 208 214 218 220 222 223 223 224 224 224 226 226 227 227 228 228 't Hflî 0YN0RTHWT0 0WEINID00I0N A PHREOETHWYR OEDRAHUS Gorphenaf, 1876. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIÖ GAN WILLIAM HUGHES.