Skip to main content

BÊf Hen Gyf.—Rhif 653.] PRIS 4c. [Cyf. Nfwydd—Rhif 53 Gn M ^^\^ /W<vt'4 a*r hwn n mmn "yr anmibywwr." DAN OLYGIABTH Y P A R C &. R O B E R T THOMAS, BALA; a'r PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. C YNWYSIAD. Ánerchiad i'r Myfyrwyr Newyddion.......• •••........................ Dyhuddiant............................• ••••................................... Gofiant Mrs. .Roberts, Penygroes, Llanllyfni, a'i dwy Ferch, gan y Parch. D. Griffîth, Dolgellau................................ Y Maea Ceuadol.—Griffith John mewn perygS am ei fywyd..... 'Cyfìafan St. Bartholomew yn Paris.................................... Dalen o'm Dyddlyfr yn Llundain, gan Pererin...................... Yr Ysgol Sabbathol.—Anerchiad Cadeirydd yr Undeb Cynull- eidfaol..................................................................... Y Ddamcaniaeth o Iwyr Ddiddymiad yr Enaid, gan y Parcb. G. S. Ingram............................................................ Tudalen yr Esboniwr....................................................... Marwolaeth Miss Elen Evans (Elen Egryn).......................... Cor Cordium.................................................................. Cofnodion Enwadol:— Ymadawiad y Parch. W. Griffiths, Trefriw........................... Cyfarfod Chwarterol Arfon............................................... Cyfarfod Chwarterol Mon......................•......................... Priodasau, Marwolaethau..............................................__ 165 170 171 175 178 182 185 387 191 192 193 193 194 195 196 *« ElW AT OTHORTHWTÓ 0. WE IR ID08II R * PH REO E'T H W T R 0 E 0 R A 1 0 Mehefin, 1876. DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.