Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 652.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 52. g&gdgdè Â'R HWN YR UNWYD " YR" ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; a'r PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON, Y CYNWYSIAD. Yr Ysbryd a'r Briodasferch, gan Dewi Mon........................ Y "Tadau Pererinol," gan y Parch. J. Alun Roberts, B.D., Caernarfon.......................................................>...... Yr Ysgrifbin.................................................................. Englynion, gan Ap Vychan.............................................. At y Gwcw, gan y Parch. E. Gurnos Jones, Talysarn............ Yr Argraffydd, gan y Parch. D. Roberts, Wrexham.............. Adolycuad Y Mis............................................................ Adfywiad Masnach........................................................ A ydyw y byd yn gwella mewn ystyr foesol....................... India.......................................................................... Y Byd Crofyddol........................................."".'"". .....',.. Ye Ysgol Sabbathol:—Congl yr Esboniwr......................... Marwolaeth Mrs. Evans, Conwy....................................... Adolygiad y Wasg:—Pregethau y diweddar Barch. H. Rees A Chronological and Geographical Introduction to tbe Life of Christ...................................................................... Y Glust a'r Tafod.......................................................... Cofnodion Enwadol:—Arholiad Athrofà y Bala................. Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd........................... Athrofa y Bala.............................................................. Cyfarfod Chwarterol sir Aberteifi..................................... Emyn........................................................................... Priodwyd, bu Farw.......................................................... 133 139 145 146 146 148 153 154 154 155 155 156 157 157 159 160 160 162 163 163 164 164 VB ELW AT BTIORTMWTO 0 WE IR 100010 ■ A PH BEO ET H WT R OEDBANUS. Mai, 1876. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.