Skip to main content

(/ ^; "Tÿfo Hen Gyf.—Rhif 651.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 51. jftç^ % ÌpjgâdgM: Â'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIABTH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALÁ; a'r PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFÖiN, Y CYNWY^IAD. Y Gwrthgiliwr, gan y Parch. J. D., Jetwen, Glandwr............ Llydaw a'r Efengyl, gan E. S. Ashton................................ Darnatt Bahddonol:— Perthynas y Bychan a'r Mawr; Dr. Talmage; Nid wrth ei big y mae prynu Cyffylog, gan y Pareh. E. Gurnos Jones Abigail......................................................................... Hunanymwadiad, gan W. R. Evans, Maentwrog.................. Y Diweddar Barch.E.Edmunds, Dwygyfylchi,ganleuan lonawr Cofiant Cadben D. Bichards, High St. Porthmadog............. Congl yr Ysgol Sabbathol—Congl yr Esboniwr, gan Patto...... Mr. Spurgeon ar Esbonio ac Esboniadau—gan Patto............. Damegyr Hauwr, gan D. Oliyer, Treffynon......................... Y Gof........................................................................... Byrgofiantau. David Thomas, Ysw., Llanymddyfri............... Morgan William, Treorky................................................ Ellin Watkins, Corn hill, Porthmadog................................, Adolygiad ar Lyfrau........................................................ Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Undeb swyddi Dinbych a Fflint........... Cyfarfod Chwarterol Meirionydd...................................... Eglwysnewydd, ger Caerdydd.....-.................................... 101 104 ior 107 109 112 113 318 119; 121 124 128 129 130 130 131 132 132: Y*ElW AT 0YN0RTHWT0 0WE IN 1000 10 N A PH REQ ET H W Y R 0EDRANUS. Ebrül, 1876. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.