Skip to main content

IFt^^ ------ _ . z z ............... ^ "^ä? Heîí Gyf.—Rhif 650.] PBIS 4c. [Cyf. Newydd-Rhif 50. pjjeágdá: «Çy A'R HWN YR UNWYO " Yfi ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETHÍ PARCH. EOBEE-T TH)MAS, BÁLA; A'R PARCH. E. H. EYANS, 0 A E RN A ItFO N. Y CYNWYSIA}. Annibyniaeth a Ch,ydweifchrediad, gan y Pach. Thomas Lewis, B.A., Bala.................................................................. 69 George Stephenson, gan y Parch. E. James Nefyn................. 78 Owen Jones, Dwygyfylchi, gan E. Gyfylchrr Jones, TreíFynon 80 Cerddoriaeth, gan William Parry, Arweinyld y Philharmonic Society, Caernarfon.......................................... —......... 81 Abigail.................................................|.......................... 82 Congl yr Ysgol Sabbathol—Tudalen yr Esbuùwr, gan y Parch. L. Probert, Porthmadog................................................, 85 Adolygiad y Mis:— Tysteb y Gohebydd........................................................ 88 Y Buddugoliaethau Rhyddfrydig..................................... 89 Mr. Dale yn Exeter Hall.......................L........"!"'.!!!l!!l! 90 Mr. Spurgeon ar bregethwyr od, (eccentric)........................ 90 Y Maes Cenadol...................................... .. .." .............. 93 Y Wasg:— The British Quarterly Review.......................................... 94 Caneuon Ieuan o Leyn.................................................... 97 Cofnodiost Ejstwadol:— Cyfarfod Chwarterol Arfon......................,........................ 97 Cyfarfod Chwarterol Mon................................................ 98 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Gorllewinól Morgauwg........... 99 Llanddeusant................................................................. 99 Caergwrle a Penuel, Sir Fflint.......................................... 99 Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau.............................. 100 VRELW AT 0YN0RTHWY0 OWEINIDOGION A PHREOETHWYR OEDRANUS. Mawrth, 1876. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.