Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 648.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 48. $$MgM: A'R HWN YR UNWYD "YR ANNiBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBBET THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EYANS, CAEENARFON, Y OYNWYSIAD. Y Dyddiau Hyn.................................................................... 5 Gallu a Gras yr Arglwydd Iesu Grist........................................ 8 Creawdwyr Cyfnodau—George Stephenson................................. 11 Cariad Brawdol.............................................•....................... 14 Cofionam y Pareh. R. Ellis, Brithdir....................................... 15 Y Maes Cenadol.................................................................... 21 Tudalen yr Esboniwr.............................................................. 24 Llinellau o Gydymdeimlad...........•.......................................... 25 Dilëu Dyledion Addoldai..........•............................................. 26 Adolygiad y Wasg.................................................................. 26 Cofnodion Enwadòl:— Cyfarfod Chwarterol Meirion................................................. 30 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn............................................... 31 Capel Newydd Llanfachreth, Meirionydd................................. 32 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.................................. 32 Oyfarfod Chwarterol Mon..................................................... 33 Capel Newydd Fabian's Bay, St. Thomas, Abertawe.................. 34 Cyfarfod Sefydliad y Parch. B. Thomas, yn Rhydymain............ 34 Colofn yr Adolygydd :— Drd. Cumming, Talmage, a Mr. Moody ar ail Ddyfodiad Crist..... 34 Cyfnewid y Ddeddf Addysg................................................... 35 Ysgoldy Newydd Portdinorwig............................................... 35 Yr Iuddew eto..................................................................... 36 Poblogrwydd Mwrddwyr...................................................... 36 Marwolaethau....................................................................... 36 YB Eltf AT OYHORTHWYO ÛWEiHIDOaiON A PHHEOETHWTB 0EÖ8AHÜS. Ionawr, 1876, DOLGELLATJ: ARGRâFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.