Skip to main content

'^4< Hen Gyf.—Rhie 647.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 47. pjptgM: A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOIAS, BALA; á's. PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON. Y OYNWYSIAD. Taran Fawr, gan y Parch. Dr. W. Rees, Caer.. Cofia fi Atynt....................r....................... Creawdwyr Cyfnodau—Bismark................... Llinellau o Gydymdeimlad.....................••••• Goleuni y Ser—Pen. iv. .................... 357 ..................... 359 .................... 360 .................... 364 .................... 365 Ein Hoffeiriad—Gair ar Ddefodaeth....................................... 366 YrTJndeb Cymreig yn Nhreffynon......................................... 373 Colofn yr Adolygydd :— Moody a Sankey yn America............................................... 377 Moody ar Gyffesu Pechod................................................... 377 Moody a'r Unitariaid......................................................... 377 Mr. Stanley yn Affrica........................................................ 377 Cymro sydd wedi darganfod Tarddle y Nile................■........... 378 Marwolaeth y Parch. D. Thomas, Bristol............................... 378 Y Dysgedydd................................................................... 379 Darlun neu ddau yn y flwyddyn nesaf................................... 379 Tudalen yr Esboniwr............................................................ 379 Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Horeb, Dwygyfylchi.............................. 381 Moriah, Waenfawr............................................................ 382 Genedigaeth, a Marwolaeth.................................................. 382 TB EIW AT OYH0RTHWY0 0 WE IN IDOÛ 10 N A PH R E0 ET H W Y B OEDRANUS. Rhagfyr, 1875. DOLGELLAU: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HUGHES