Skip to main content

/ s 4f Heîí Gyf.—Rhif 645.] PRIS 4c. [Cy?. Nbwydd—Rhif 45 pp%M: A'R HWM YR URSWYD "YR IWHÍBÍSWR." DA1* OLYGIAETH Tì PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. Y CYNWYSIAI). 't Creawdwyr Cyfnodau—Abraham Lincoln. —Srthygl n............. Awdl ar Gyfnodau Bywyd..............•................................. Miss Ellen Rpberts, Post Office, Penygroes........................... AwGRYMIADAü^fcR GYFER CyFEILLACHAU Y MlS Crist fel Esiampl.............................................................. Cymdeithas y Saint......................................................• • • • Llaweny dd Crefyddol........................................•.............. Y Genadaeth Dramor......................................................... " In Memoriam."—Cyflwynedig i'r Parch. E. Herber Evans....^f Coleg Annibynol y Bala...................................................„ Marwolaeth Tri o Weinidogion a ÿeirdd penigamp.................. Yr Undeb Cymreig yn Nhreffynon.............$•%.................,.., Y diweddar Mr. Rowland Hughes, Dolgelhu..............-n.......... Yr Ysgol Sul yn eipherthynas â'r eglwys ac â'r byd................. Tudalen yr Esboniwr........................................................ CoiOFN. YK ADOLYGYDD— ££ Ogof Adulam" y Faíur................................................. Proíiad Colonel Baker....................................................... Dr. Edwards ar John Elias...........................,.................... Adolygiad y Wasg:—Cymru a'r Cymry............,................. 293 299 300 303 304 305 305 303 309 310 311 315 315 319 521 321 322 324 »R ElW AT GTNORTHWYO 0 WE !N IDO G 10 N f, PH R EG ET K Yí Y R 0 E D R A fi U S Hydref, 1875, DOLGELLAU: ABGRAFFEDIG GAN WILLíAM HUGHES. «■MBBBaCTmaBawwi