Skip to main content

Hen Gyf.—Rhif 645.] PRIS 4c. [Cyf. Nf,wydd—Rhif 45 ppílpM: A'R HWÎI YR ÜMWY3 "YR ANNiBYHWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; a'ii PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. * Y CYNWYSIAD. Yr TJs a'r Gwenith, gan y Parch. J. Thomas, Le'rpwl............ 261 Awdl ar Gyfnodau Bywyd........................•.....•••■-•............. 269 Llenýddiaeih yr Enwad, gan y Parch. B. Williams, Canaan... 270 Bheoli yr yshryd a<- em 1 dinas, gan y Paich. T. R., Wyddgrug 277 "I 'yny," gan Mynyddog............•••................................. 282 ÜOLOFN YR ADOLYGYDD---- Rhyfel fawr y dyfodol........................*»«.................,......... 282 Chwengain am glywed ofFeiriad Pahaidd yn Sir Aberteifi. 283 Marwolaeth cydlafurwyr—Dr. Davies, Bangor, a Cynddelw..... 284 Yr TJndeb Cymreig yn Nhreffynon...........................^......... 284 Tudalen yr Esboniwr........................................................ 286 Cartref y Gweithiwr, gan Mr. Owen Jones.......................... 287 Anerchiad i Aelodau Eglwysig............................................ 289 CoFNODION ENWADOL—- Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eiíìonydd........,..................... 290 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Isaf Sir Gaerfyrddin............... 291 Priodwyd............,............................................................ 292 Ydiẁeddar Mr. Owen Davies, lJodedeyrn, Mon................... 292 *» SlW AT QTH0*THV?Y0 0 WE IH 1300 10 H A PHREOETHWYa 0EDRÂNUS. Medi, 1875. DOLGELLAU: ARGRAFFEDTC GAN W. HTJGHES, DOGELLAU.