Skip to main content

R HWN YR UMWYO "YR ANMBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBEBT THOMAS, BALA; A'a PARCH. E. H. ETANS, OABRNABPON. Y CYNWYSIAD. Y diweddar Barch. E. Edmunds, Horeb, Dwygyfylchì, gan ^ y Parch. Henry Rees, Oaer.................................... ~^ CwynfaniadmewnCyBtudd-^..^--— ^ Caneuon Difyr a Thai Addohad, g ^ Hynafiaid Awenyddol gan loan- ■" — — •»• ™» Anffaeledigrwydd y Wj^Ẁ £ Dyrtaw.................. Colofn Adolygydd y Dysg»™ ' Peutwr o ddyoddefamt a phentwr o gysur........................ Cyfarfodydd yr Undeb Cymreig yn Nhreffynnon................ YCyhuddiadynerbynBeecher...................................... Tudalen o'r Llyfr Coch.........•............■.........•-•••............•• Cadair wag fy mhriod yw ....... -.......••••.........•................... Cartref y Gweithiwr, gan Mr. Owen Jones............„......... 247 Y Genadaeth Dramor, gan y Parch. B. Wilhams.................. 250 Dau Englyn gan Ioan Madog 241 243 244 245 245 246 247 253 Adolygiad y Waair—Yr Esboniad Cyílawn............................ 254 255 256 256 The British Quarterly Review...................................... Deugain o Emynau Sankey.........-............................... COFNODION ENWADOL— Cyfarfod Chwarterol Arfon ,..........•.....................•.........— g"* Cymanfa Gogledd Lloegr........................•.....»................. ^ Cymanfa Mynwy...............•••'......................•.................... 25g Y Dafarn............................"'.......*....................... 259 Ydiweddar Mr. Rowland Hfgte»....................................... t,.^AfJWM-TÌwTl,''eWll«l»"" * ™BE0ETHWVR OEDRAMS. Awst, 1875. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.