Skip to main content

-i..-*.•«*>*«»*» Hbìî Gyf.—Rhif 642.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 42. pjgíMá A'R HWN YR UNWYD ((YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH^Y- PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; a'r PARCH. -E. H. EVANS, CAERNARFON. rv r n _____% Y OYNWYSIAD. Sefydlogrwydd Cyflyrau Dynion yn y Byd a Ddaw............... 165 "Jenny"........................................................................ 168 Goleuni y Ser, Pennod in., gan Ioan Pedr....................;..., ^73 Anerchiad Dirwestol, gan y Parch. B, Evans, Bethel............ ifä Robert Jones y Stryd, gan y Parch. J. Thomas, Croesoswallt 179 Anerchiad Hen Bererin Cystuddiedig i'w Draed Dolurus, gan Hiraethog........................................"—....................... j gg Ail^ö^digaeth, gan y Parch, G. Hughes, Gf'oeswen................. 184 Arfer&çl...................................................................... 387 Y Genadaeth'tDramór......r.......,..............>fj.......... . /...... 188 Adolygi^.# Wasg......rr.........................*.....?..................... 190 Cofnodion, Enẅ^o^-—Cyma^nfa Gogledd Lioegr .................. 191 Cyfarfod Chwarteròì Mon ................................................ 192 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn, Cyfundeb Gogleddol Morganwg 193 Cyfundeb Isaf Sir ^laürfyrddin......................................... 194 Arholiad. Athrofa y Bala.................................................... 195 Perîhillion, gan^ílair Eifion.....................................,"........ 196 .-■#* * ■'■■-'" YR CLW AT 0YH0RTHWY0 OWE1N100GIOH A PHREOETHWYR OEDRANUS. Mehefin, 1875. DOLGELLAU: AltGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.