Skip to main content

/W** £. & **z+ Hen Gyf.— Rhif 641.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 41. f^\ A'R HWN YR ÜNWYD YR ANMBYNWR." DAN OLYGUETH Y PAROH. ROBERT THOMAS, BALA; a'r PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON. Y CYNWYSIAD. Cydwybod, gan y Parch. M. D. Jones, Bala..............,............ 133 Pregeth, gan y Parch. E. Williams, Dinas......,....................... 134 Cyraeriadau yn Eglwys Babelmandeb, ganPatto— V. Y Gweddiwr.............\..........»*.......Á?................*......... 137 VI. YBlaenorCanu.......?.------••..........-î.......................... 139 Y Pren Almon, gan W. T, Thontal/ Hafod Alun............\..vì.. 140 Yr Ysgol Sul—Gair at yr Athrawesau,' gan Athrawes..>...".)....... 143 Englynion er cof|adwrìaeth ara Morris Griffith, Abergeirw......Sfe 147 Tudalen yr Esboniwr...................................X..........,..;;.™ 147 Noswaith. gyda Dr. Punshon, gan WaetL Pwy......._.^'....... " 148 Y diweddar Barch. Evan Edmunds, Horeb, Dwygỳfylchi, gan y Parch. Henry Bees, Caer.....................•........................... 151 Y Genadaeth Dramor......................................................... 156 Llythyr oddiwrth y diweddar Barch. W. Jones, India............. 158 Adolygiad y Wasg............................................................. 160 Cofnodion Enwadol...................•.........••.......................... 161 Marwolaethau..,..'7............................................................. 164 »R £LW AT GYH0RTHWY0 0 WE IN IDO G 10 8 A PHREGETHWYR 0 E D R A N U S. Mai, 1875. DOLGELLAU: AEGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.