Skip to main content

'A !/Mcjl4> Ln*~^ Hen Gyf.—Rhif 640.] PRIS 4c. [Cyf. NfẅTdì5=^hif 40 g^MgM: A'R HWN YR UNWYD "YR ANMBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALA; a'b PAECH. E. H. EYANS, C A E RN ARFO N. Y CYNWYSIAD. Yr hen Aberthau ac Aberth Crist, gan y Parch. W. Evans, Aberaeron...........,........»...............•........................... 101 Cofnodion Bywgraffiadol, gan™ Parch. J. Jonea, Machynlleth 107 Nicander—Erthygl II., gan Hwfa Mon.................................. 113 Prif Weithiau Nicander,— Nicander fel dyn......................... 114 Nicander fel Ysgolhaig. - Nicander fel Bardd...................... 115 Nicander fel Beirniad...................................................... 11G Nicander fel Pregeohwr.................................................... 117 Abraham Lincoln,—Rhif I.................................................,. 117 Marwolaeth y Parch. Dr. Everett, gan ei Fab........................ 123 COLOFN YE ADOLYGYDD— Cymru: yn Hanesyddol, Parthedigol, a Bywgraüyddol........... 124 Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. W. Ambrose—-Rhan i. 125 Cyfarfodydd y Dadgysylltiad yn y Bala............................. 125 Y Genadaeth Dramor........................................................ 126 Tudalen yr Esboniwr......................................................... 128 COFNODION EííWÁDOL— Cyfarfod Chwarterol Arfon............................................... 129 Cyfarfod Chwarterol Meirion............................................. 130 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg.............. 131 Priodwyd......................................................................... 131 BuFarw.......................................................................... 132 *R ElW AT OYN0RTHWY0 0 WE IM 100 0 10 H A PHREGETHWYR OEDRANUS. Ebrill, 1875. DOLGELLATJ: * AIIGEAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.