Skip to main content

:f$X^ Hen Gyf.—Rhif 639.] PRIS 4c. [Cyf. Nbwydd-Rhif 39 p^ p%tä$í& A'R HWW YR U8WYS VR Af^SBYÜWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BÄLA; a'r PARCH. E. H. ETANS, CAERNARFON Y CYNWYSIAD. 69 70 71 72 73 74 75 1i Nodiadau ar Natur Eglwys......................•......................... Eglwys, Aelodau.......................................................... Apostoliaeth.................................•............................... Y Weinidogaeth..........................;....................•............ Pwy sydd i fod yn ben arni? Cytì'esion,............................. Hawliau yr Eglwys.......................■...........•.................... Y Llys uchaf.....................................•-.......................... Hunangynaliol................"""A,.....w 'LH'-n—\..........'...... Diwrnod gyda Moody a Sankey (Gan Waeth Pwy)................. 75 Cymeriadau yn Eglwys Babelmandeb (banPatto).................. 80 Y Siriol........................•............................... ■■........... Y Cybydd....................................................................... Awr gyd a Dr. Parker............................................,........... Pregeth (Gan y Parch. T. Jones, Eisteddfa)............., " Jehofa-Jire" (Gim E. Stephen).................................'.'.'".''. Tudalen yr Esboniwr......................................................... Byr-gofiant Mrs. 01iver, Casnewydd(Gany Parch.W. J. DaŶie's) Myfyrdod (Gan Mair Eifion).............................................. Golofn yr Adolygydd— Nodiadau Seneddol....................................................... Nodiadau Eglwysig, Nodiadau Llenyddol.......,.................. Y Wasg,—Y Beibl a'i Ddehongliad..................................... CoFNODION ENWADOL— Cyfarfod Chwarterol yr Armibynwyr, Mon......................... Cyfarfod Chwarterol Swyddi Dinbych............................... 99 Alawydd, Bethesda.......................«................................... 99 ec 81 52 86 88 89 90 94 94 95 97 98 YR ElW AT ÖYNORTHWYO OWEÌN1D0B10M A PHREGETHWYR OEDRANUS Mawrth, 1875. DOLGELLATJ: ARGEAFFEDIG- GAN WILLIAM HUGHES.