Skip to main content

WIIIWI II ■■-.....III x; 75^ Hen Gyf.—Rhif 637.] PBIS 4c- [Cyf- Newydd—Rhif 37. /J^v1 vtyt&&&&: A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALAj a'e PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON. Y CYNWYSIAD. Ymneillduaeth, gan Proffeswr Morris, Aberhonddu.................. 5 Nicander, gan Hwfa Mon—Erthygl 1................................... 11 Fy Nhad, gan Tafolog........................................................ 15 "Waeth Pwy" ar Gyfeillachau y Mis—Y Pregethwr ieuanc ar ei brawf......................................................................... 16 Y Teulu Crefyddol, gan y Parch. J. Davies, Glandwr.............. 19 Goleuni y Ser, gan Proffeswr J. Peter, F.R.G.S., Bala............. 23 Tudalen yr Esboniwr......................................................... 26 Awgrymiadau ar gyfer Cyfeillachau y Mis, gan y Parch. 0. Jones, Ebenezer— Pwysigrwydd Moddion Gras......................................,...... 27 Bodyn ffyddiog gyda Chrefydd........................................ 29 Gwir Fawredd............................................................... 30 Adolyoiad y mis— ............................. Meistri Moody a Sankey................................................... 31 Ci y teulu..........................................................,........m 32 Y ddamwain ddiweddaf.................................................... 32 Y Dysgedydd am 1875.................................................. 32 Cymru yn deffro............................................................... 33 COFNODION EìíWADOL— Cyfarfod Chwarterol Arfon............................................. 34 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorllewinol Morganwg.............. 35 Cwrdd Chwarter Meirion................................................ 36 Wyddgrug.................................................................... 36 ** U» AT 8YN0RTHWY0 0 WE IH IDO 010 N A PH R EO ET H W Y R OEORANUS. Ionawr, 1875. DOLGELLAU: AltGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.