Skip to main content

V?^ HEN Gm_ Rhip 636-] PRIS 4c- [°yp- Néwydd—Rhif pÿtâ^âm A'R HWN YR UNWYD "YR AJfNiBYNWR." DAN OLYGIA.ETH Y PARCH. ROBERT THOMÁS, BALA; a'b PA&CH. E. H. EYANS, C AE RN ARFO N, Y CYNWYSIAD. Marwolaethau yn mysg dynion cyhoeddus yn Nghymru yn y flwyddyn hon, gan un o'r Golygwyr.................................... 357 Caniadaeth y Cysegr, gan Chwibrenwr.................................. 360 Y Diweddar J. G. Jones, Llanfyllin, gan y Parch. P. Howell, Pfeatiniog...................................................................... 367 Y Nadolig, gan y Parch. E. P. Jones, Ph. D., Mostyn............. 368 ÁDOLYGIAD Y MlS— Mr. Gladstone a'r Babaeth............................................... 373 Mr. Gladstone yn tori'r Pren............................................ 374 Dr. Parker ar Anfanteision Ymneillduwyr........................... 374 Maer Ymneillduol Caernarfon yn yr Églwys....................... 375 Ymneillduaeth ynei Gwarth............................. ' 375 Mr. Crossley, Maer Halifax...........................!..!.!!.!!!!!!!!! 375 Cartref ac Ysgol Crossley i Amddifaid..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 376 Gweithiau Mawrion y Meistri Crossley............................... 376 Marwolaeth Mr. John Ambrose Lloyd........................."üü! 377 Cofnodion Enwadol:—Nazareth, Llanllyfni........................! 377 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd............................. 377 Cyfarfod Chwarterol Undeb Dwyreiniol Morganwg............... 378 jl Cyfarfod Chwarterol Mon................................................. 379 ^öolygiad Y WASG:—Maniön Hynäfiaethol.......................... 380 %ddiadur yr Annibynwyr............................................. 381 örrtiah Quarterly Review................................................ 381 ^arìun Dr. Livingstone..í................................................... 381 ^nodasau, Marwolaethau..........i......1.................................. 382 LW AT RYNORTHWTO OWEINI00ÛI0N A PHREOETHWTR OEORANUS. RHAGFYR, 1874. DOLGELLAU: ARGRAPFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.