Skip to main content

Hen Gyf.—-Rhif 635.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 35 gspdgM: A'R HWN YR UNWYD "YR ANNiBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMAS, BALÁ; x'b PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON. Y CYNWYSIAD. Anerchiad a draddodwyd yn Nghymanfa Ddirwestol Penrhyn- deudraeth..................................................................... 325 Dr. ösgen.—Pen ii............................................................. 333 CywyfTd Moliant y Saith Brodyr........................................... 335 Doethineb a Daioni Duw.....................•............................... 336 Englynion i Ysgrifenwyr Gwenwynllyd a maleisus, dan ffugenw- au................................................................................ 339 Anerchiad i'r Parch. R, Roberts, ar ei sefydliad yn Chwilog ac Abersoch...........................................................,....."...... 340 Y Diwygiad yn Scotland..................................................... 345 Adolygiad y Mis................................................................. 346 Awgrymiadau ar gyfer Cyfeúlachau y Mis.............................. 350 Cofnodiojst Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Meirion...............** 353 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn.........:.................................. 354 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Isaf sir Gaerfyrddin............... 355 °yfarfod Chwarterol Dinbych a Fflint.................................. 355 ^iodasau, Marwolaethau.................................................... 356 VR ELW AT OYNORTHWYO Q WE IN 100 G 10 N A PH REO ET H W Y R OEDRANUS. TACHWEDD, 1874. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.