Skip to main content

s? '7p\ Hen Gyf.—Rhif 634.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd— Rhif 34. £^Rj\ gŵrtp: A'R HWN YR ÜNWYD"*TR ANN!BVNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROJERT THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON Y CYNWYSIAD. Y diweddar Mr. W. Roberts, Ty'nyffordd, Trawsfynydd........ 293 Y Gwir Foneddwr..............;............................................,. 297 Englynion ar ol y diweddar Barch. Robert Ellis, Brithdr........ 390 Cwaceriaid Llanowddyn, Sir Drefaldwyn............................... 300 "WaethPwy" ar Gyfeillachau y Mis.— Codi Pregethwr.......... 302 Y diweddar Barch. H. T. Parry, Abersoch.............:............... 307 Masnach Cymrn.—Ei Rhagolygon........................................ 308 Y Genadaeth Dramor.......................................... „............. 311 Y Wasg.—Areithfa Mathetes.............................................. 315 Cofnodion Enwadol:—Athrofa Annibynol y Bala................ 310 Cyfundeb Gogleddol Morganwg..................,........................ 310 Cyfarfod Chwarterol Arfon...........................,.................... 317 Cyfarfod Chwarterol Mynwy.............................................. 318 v Agoriad Capel Newydd yn Trefor, Llanaelhaiarn.................. 318 Y*"Seren Foreu"....................................... .................... 320 Odlau'r Adfywiad.............................................................. 321 Adgofion am Rebecca Williams a Cadwaladr Jones................. 323 ^enedigaethau, Priodasau, Marwolaethau............................. 324 ** tLW AT OYNORTHWrO Q WE IN 100 GIO N A PHRE0ETHWYR 0EDRANUS. HYDREF, 1874. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.